Llegit de rostre i Fengshui

Llegit de rostre i Fengshui

A través de la morfo-psicologia facial i el Fengshui, s'interpreta un rostre per conèixer i gestionar les pròpies debilitats, virtuts i forces, per ser més efectius en les relacions en general i en el desenvolupament professional, i per millorar la comprensió de si mateix.

Tria el dia